Peruspelaaja

Peruspelaajat muodostavat ryhmien iskuvoiman, ilman taistelijoiden panosta pelistä ei tule mitään. Pelaajat ovat niitä jotka ottavat yhteen vastustajien kanssa viimeiseen kuulaan ja hikipisaraan saakka. Pelajaana pääset suoraan etulinjan toimintaan Suomen suurimmassa paintball-pelissä. Pelaajat toimivat kentällä noin 20 hlö ryhmissä, joita johtaa ryhmänjohtaja. Jokaisessa ryhmässä on lisäksi PST-pelaaja ja lääkintämies.

 

Pelaajien tehtävä on hankkia pisteitä omalla joukkueella ja estää vastustajia saamasta pisteitä. Käytännössä tämä tapahtuu joko itse hyökkäämällä tai jotain kohdetta puolustamalla. Pelaajat suojaavat myös erikoisrooleissa toimivia pelaajia. Mikäli joukkueen käytössä on ajoneuvoja, pelaajat ovat niitä pelaajia jotka pääsevät näihin ampujiksi.

 

Pelaajana pelaaminen on paintballia parhaimmillaan ja siinä pääsee keskittymään oleelliseen: vastustajien ampumiseen ja hauskanpitämiseen!

 

Kenelle sopii parhaiten:

 • Kaikille! Nuorille ja vanhoille, ensikertalaisille ja kokeneemmille pelaajille

 • Paintballin pelaamisesta nauttiville! 

 

PST-pelaaja

PST-pelaaja (panssarintorjunta-pelaaja) toimii peruspelaaja, mutta omaa myös kyvyn tehdä pelissä käyttäviä ajoneuvoja toimintakyvyttömiksi. Ajoneuvojen pysäyttämistä varten PST-pelajaalla on toinen merkkain mukana, sekä oman värisiä kuulia, jioden väri muuttuu joka vuosi. Toiseksi merkkaimeksi sopii hyvin vaikkapa pumppu tai pistooli, tärkeää on että PST-merkkainta saa kannettua hihnassa tai kotelossa silloin kun sitä ei tarvitse. PST-pelaajan kuulamäärä on rajoitettu. Ajoneuvot PST-pelaaja pysäyttää ampumalla niitä tuulilasiin tai ajoneuvoon kiinnitettyyn pleksin palaan.

Tehokas PST-pelaajan käyttö edellyttää yhteistyötä oman ryhmän ja sektorinjohtajan kanssa. Sektorinjohtaja ilmoittaa maaleista ja oma ryhmä suojaa PST-pelaajan etenemistä ampumisetäisyydelle. PST-pelaajan tavaramerkkejä ovat rauhallisuus, tarkat osumat sekä kyky käyttää kaikkia mahdollisia maastossa olevia suojia hyväkseen. PST-pelaajan rooli on monesti ratkaisevassa asemassa puolustustaisteluissa.

 

Kenelle sopii parhaiten:

 • Niille jotka haluavat normaalin pelaamisen lisäksi myös erikoisempiin tilanteisiin

 • Kahden merkkaimen kantamisesta kiinnostuneille

 • Kylmähermoisille pelaajille, jotka haluavat toimia siellä missä telaketjut kirskuvat!

 

Lääkintämies

 Lääkintämies toimii skenaariosääntöjen puitteissa pelaajia osuman jälkeen "parantavana" pelaajana. Lääkintämies kantaa hihassaan lääkintämiestehtävästi kertovaa tunnistusmerkkiä. Parantaminen tapahtuu käytännössä maalin pyyhkimisellä pois varusteista ja ottamalla parannettavalta pelaajalta vihreä hihanauha pois. Saatuaan toisen osuman tämän jälkeen pelaajaa ei voi enää parantaa. Lääkintämiehellä ei ensiapukorttia ole, joten hän putoaa pelistä pois jo ensimmäisestä osumasta. Lääkintämiehelle on etua nopeista jaloista ja kyvystä edetä eteenpäin käyttäen maaston tarjoamaa suojaa. Lääkintämiehet ovat ratkaisesseet toiminnallaan monesti tiukat pelitilanteet sekä myös poissaolollaan tuominneet jäljelle jääneet omat pelaajat karvaaseen tappioon!


Moni lääkintämiehenä pelaava on havainnut paremmaksi pelata ilman merkkainta, sillä se nopeuttaa ja helpottaa liikkumista. Lääkintämiehen tärkein tehtävä on pitää omat mahdollisimman tehokkaasti mukana pelissä ja haavoittuneet työllistävät lääkintämiestä niin paljon, että aikaa ampumiselle ei juuri jää. Parhaiten menestyneet lääkintämiehet on perinteisesti palkittu pelin jälkeen päätöstilaisuudessa!

 

Kenelle sopii parhaiten:

 • Kaikille niille jotka haluavat erittäin nopeatempoista toimintaa etulinjassa!

 • Niille jotka haluvat osallistua pienemmällä kuulabudjetilla peliin

 • Liikunnallista peliä hakeville

Ryhmänjohtaja

Ryhmänjohtaja vastaa oman ryhmänsä toiminnasta. Ryhmä koostuu noin 20 pelaajasta, jotka saattavat olla lähtöisin useista eri peliporukoista. Ryhmänjohtajan tehtäviä erien välissä on pitää oma ryhmänsä koossa ja tietoisena aikataulusta ja siitä mitä seuraavaksi on tulossa. Tietoa ryhmänjohtaja saa sektorinjohtajilta ja komentajalta, eli kun oma ryhmä on saatu taukoalueella kasaan, lähtee ryhmänjohtaja komentopaikalle kuuntelemaan lisäohjeita. Sektorinjohtajat kertovat tulevan erän suunnitelmat ja antavat ryhmänjohtajille tarkemmat tiedot ryhmän tehtävästä.

Pelinaikana ryhmänjohtaja vie ryhmänsä oikealle paikalle ja johtaa sitä omalla esimerkillään. Ryhmänjohtaja saa järjestäjän puolesta radiopuhelimen, jonka avulla voi olla yhteydessä muihin ryhmänjohtajiin, sektorinjohtajiin ja komentajaan. Ryhmänjohtajan antamat tilanneilmoitukset ovat suuressa arvossa sektorinjohtajien ja komentajan näkökulmasta. Pelaajia ryhmänjohtaja johtaa edestä ja omalla reippaalla esimerkillään. Pelin edetessä ja tilanteiden muuttuessa alkuperäiset ryhmät tahtovat mennä väkisinkin sekaisin pelaajien pudotessa yksitellen pois ja lähtiessä kohti respaa, uusien pelaajien taas saapuessa samanaikasesti kentälle. Tässä vaiheessa ryhmänjohtajan on johdettava myös muitakin pelaajia alkuperäisen kokoonpanon lisäksi. Ryhmänjohtajan tehtävä antaa uutta näkemystä Suurpeleistä sekä mahdollisuuden osallistua joukkueen pelitaktiikan laatimiseen ja toteuttamiseen.

 

Kenelle sopii parhaiten:

 • Käytännössä ihan kenelle vain!

 • Oman peliporukan nokkamiehelle

 

Sektorinjohtaja

Sektorinjohtajia toimii pelissä kolmesta viiteen kappaletta per osapuoli. Komentaja ja sektorinjohtajat muodostavat yhdessä esikunnan. Esikunta aloittaa pelin suunnittelun hyvissä ajoin ennen varsinaista pelipäivää, yleensä viikkoja tai jopa kuukausia ennen. Sektorinjohtaja johtaa oman vastuualueensa toimintaa pelikentällä. Vastuualueen määrittelee komentaja, se voi olla vaikkapa rajattu alue maastossa tai erillinen liikkuva osasto. Keskimäärin sektorinjohtajalla on käytössään noin 30...100 pelaajaa sekä pelierän tehtävästä riippuen myös ajoneuvoja. Merkkaimen ohella sektorinjohtajan tärkeimpiä apuvälineitä on radioyhteys komentajaan sekä kantava ääni.
Ennen erän käynnistymistä sektorinjohtajat tukevat komentajaa pelaajien saattamisessa pelivalmiuteen. Sektorinjohtajien tehtävä on tällöin ottaa omat pelaajansa ”hyppysiinsä” ja kerrata heille heidän tulevat tehtävät. Apuna tässä hänellä on ryhmänjohtajat.
Pelin aikana sektorinjohtajan tärkein tehtävä on pitää komentaja tietosena tilanteesta kentällä. Tilannetietoa sektorinjohtaja hankkii itse havainnoimalla sekä pelaajien kanssa kommunikoimalla. Sektorinjohtaja pyrkii jatkuvasti olemaan askeleen edellä vastustajiaan. Parhaiten pelaajat saa liikkeelle omalla esimerkillä, joten pelitaidoista on myös etua.

 

Kenelle sopii parhaiten:

 • Yleistä paintball-kokemusta ja omaaville pelaajille

 • Mieluiten kerran jo Suurpelissä pelanneille

 • Isompien ryhmien pelitaktiikasta kiinnostuneille

 

Komentaja

Komentaja johtaa pelin yhtä kolmesta osapuolesta kokonaisuudessaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että komentajalla on yli 200 pelaaja näpeissään. Komentaja aloittaa pelinsä jo viikkoja ennen peliä keräämällä itselleen avuksi sopivat sektorinjohtajat esikuntaansa sekä laatimalla suunnitelmia joukkuekohtaisilla keskustelupalstoilla. Ennakkosuunnitelmien tekeminen on oleellinen osa komentajan tehtäviä.

Pelipaikalla komentaja ottaa omat pelaajansa haltuunsa heti kun he saapuvat ensimmäisen erän aloituspaikalle. Pelaajien on oltava valmiina ennen erän käynnistymistä ja tässä komentajalla on kohtuullinen työmaa. Apunaan hänellä on tässä sektorinjohtajat ja ryhmänjohtajat sekä järjestävän tahon puolesta yksi organisaattori. Komentaja on kuitenkin se jonka suuntaan pelaajien katseet kääntyvät. Ennen erän alkua komentajan on myös ohjeistettava sektorinjohtajat ja ryhmänjohtajat, välillä on käynyt niin että tässä vaiheessa päälliköllä on enemmän kiirettä kuin itse pelissä.

Pelin aikana komentaja seuraa pelin etenemistä ja johtaa joukkojaan, varsinaisen pelipaikkansa hän voi valita joko kentältä tai respa-alueelta. Kentän fyysisen koon takia on välttämätöntä, että komentaja käyttää johtamisessa apuna radiopuhelinta ja megafonia. Tärkeimmät pelikaverit ovat sektorinjohtajat, jotka toimivat omilla alueillaan pelikentällä. Komentaja päättää sektorinjohtajien ilmoitusten perusteella miten uudelleen peliin palaavat pelaajat lähetetään pelikentälle. Kriittisimmissä tilanteissa komentaja lähtee itsekin etulinjaan johtamaan pelaajia oman esimerkin voimin.

Komentajana toimiminen on haastaavaa, mutta palkitsevaa. Johtotehtävissä pelin kokee laajemmassa mittakaavassa kuin kentällä ja tämä jos jokin on valaiseva kokemus. Parhaiten komentajan paikalle sopii jo aiemmin Suurpeleihin osallistunut kokenut paintball-harrastaja. Kokonaisuuden hahmottamisesta, paineensietokyvystä ja kyvystä tehdä nopeita päätöksiä on varmasti etua, samoin riittävästä määrästä auktoriteettia. Taktista silmää on myös löydyttävä, eli on ymmärrettävä mitä tässä lajissa voidaan tehdä ja miten. Hyvää kokemusta komentajatehtäviä varten saa toimimalla ensin sektorinjohtajana. Komentajat valitaan pelinjärjestäjän toimesta.

 

Kenelle sopii parhaiten:

 • Useampia kertoja Suurpelissä pelanneille

 • Johtamiskokemusta omaaville tai sitä hakeville

 • Halua osallistua pelisuunnitteluun ennen peliä

 • Halua pelata

 • Korvata merkkain megafonilla ja radiolla