Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Jämsän Paintball Oy Suurpeli.fi:n toteuttamat asiakastietojen käsittelyn tavat.

Tämän selosteen tarkoituksiin ”asiakastiedoilla” tarkoitetaan muita, kuin Suurpeli.fi:n henkilörekisterin tietoja. Asiakastiedoiksi katsotaan näin ollen esimerkiksi erinäisissä viestintäyhteyksissä (kuten Jämsän Paintball Oyn:n sosiaalisen median kanavat) käsitellyt tiedot.

Tässä selosteessa kuvattu koskee ainoastaan ämsän Paintball Oy Suurpeli.fi:n tietojen käsittelyn tapoja. Palvelumme voivat kuitenkin sisältää linkkejä kolmansien osapuolten sivustoihin ja yhteisöpalveluihin (paintballsissos, paintball.fi), mutta emme voi kontrolloida tällaisten kolmansien osapuolten toimista, emmekä vastaa näiden kolmansien palveluiden yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa ja tietosuojaa koskeviin ehtoihin.

1. Rekisterinpitäjä

Jämsän paintball Oy
Lahdentie 370
42100 Jämsä
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

2. Yhteystiedot ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Jämsän paintball Oy
Lahdentie 370
42100 Jämsä
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN LAILLISET PERUSTEET JA KÄYTTÖTARKOITUKSET

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella, rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen noudattamiseksi, rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi taikka asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu jäljempänä täsmennetyllä tavalla. Henkilötietoja käsitellään erityisesti seuraaviin tarkoituksiin:

Sopimuksen noudattamiseen ja lakisääteisiin velvoitteisiimme perustuva henkilötietojen käsittely

Palvelun toteuttaminen, ilmoittautuminen ja tarjoukset
Toimitamme rekisteröidylle hänen ostamansa tuotteet tai palvelut ja varmennamme asiakastapahtumia
Rekisteröidyn tekemiin ostoksiin liittyvät rekisterinpitäjää velvoittavat lakisääteiset velvoitteet koskien mm. ilmoittautumista ja peruutuksia.

Oikeutettuun etuun perustuva henkilötietojen käsittely

Kohdennettu sähköinen suoramarkkinointi
Lähetämme epäsäännöllisesti sähköpostitse kohdistetun uutiskirjeen, joka sisältää tietoa Suurpeliin liittyen lain sallimissa rajoissa oikeutetun etumme perusteella tai rekisteröidyn suostumuksella. Rekisteröity voi myös liittyä postituslistallemme, jolloin tässä kohdassa mainittu käsittely perustuu hänen suostumukseensa.
Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
Kehitämme palveluidemme ja tuotteidemme käyttöliittymiä ja käyttökokemusta. Teemme kysely- ja kuluttajatutkimuksia sekä raportteja päätöksenteon tueksi.
Asiakassuhteen hallinnointi, hoitaminen ja kehittäminen, kuten asiakaspalvelun tarjoaminen ja asiakasviestinnän toteuttaminen
Analysointi ja tilastointi
Väärinkäytösten estäminen ja selvittäminen
Turvallisuuden sekä rekisterinpitäjän omaisuuden suojan varmistaminen

4. KÄSITELLYT HENKILÖTIEDOT

Yllä mainittujen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi käsittelemme seuraavia tietoja:

Rekisteröidyltä saadut ja asioinnin yhteydessä kertyneet tiedot, kuten:

yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,
verkkopalveluihin rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
demografiatiedot, kuten ikä, pelaajarooli, pelihistoria
asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, yhteydenotot ja peruutustiedot,
viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot ja tunnistautumistiedot, tiedot palveluiden ja tarjottujen etujen käytöstä,
jäsen- ja kilpailutiedot,
mahdolliset luvat ja suostumukset,
mahdolliset tarjonnanestotiedot,
arviot ja palautteet tapahtumista ja tuotteista,
laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot,
rekisteröidyn mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot, sekä
mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot:

palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot
sisällöt, jotka on näytetty, sekä tiedot sisältöjen klikkaamisesta
sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, sähköpostikirje, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä.
Tunnistetun käyttäjän tunnisteena on satunnainen numerosarja tai muu vastaava tunniste, josta käyttäjää ei voida tunnistaa henkilökohtaisesti.
Havainnoidun (tunnistamattoman) käyttäjän tunnisteena on tyypillisesti eväste tai muu vastaava tunniste.
GPS:n, WLAN-yhteyspisteiden tai matkapuhelinverkon tukiasemien avulla arvioitu sijainti, mikäli käyttäjä on tätä varten antanut nimenomaisen luvan.
muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot.

Palveluiden käytöstä johdetut tiedot:

Johdetulla tiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on päätelty analytiikan avulla palvelun havaitusta käytöstä ja / tai rekisteröidyn itsensä antamista tiedoista, esimerkiksi käyttäjän mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai segmentointi tietynlaisten käyttäjien ryhmään.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

rekisteröidyltä itseltään internetin kautta, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, palautuskortilla, mobiilisovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla,
evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

Voimme myös täydentää tunnistettujen käyttäjien tietoja kohdassa 3 mainittuja käyttötarkoituksia varten edellä mainittujen lähteiden avulla.

6. TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 5 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja niin kauan kuin on tarpeen.

Henkilötietojen säilytysajat määräytyvät seuraavien perusteiden mukaisesti:

Rekisteröityjen henkilötietoja säilytetään ilmoittautumisesta seuraavan vuoden pelin markkinointiin saakka.
Rekisteröidyn tiedot poistetaan, kun tämä peruuttaa markkinointisuostumuksensa tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Tällöin Jämsän Paintball Oy kuitenkin säilyttää suoramarkkinoinnin kieltoa koskevan tiedon.
Rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä, mikäli rekisteröity on pyytänyt tietojensa poistoa, eikä Jämsän Paintball Oy:llä ole muuta perustetta henkilötietojen käsittelylle.

Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

7. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Jämsän Paintballin työntekijät voivat käsitellä henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa esitettyjen tarkoitusten toteuttamiseksi ja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle eli henkilötietojen käsittelijälle, joka käsittelee henkilötietoja vain välillämme solmitun sopimuksen tarkoituksiin (kirjanpitäjä). Tällaisissa tapauksissa takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Luovutamme tietoja kolmansille ainoastaan alla kohdassa 9 esitellyissä tapauksissa.

9. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Emme myy tai vuokraa tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme rekisteröidyn tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa.

Voimme luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, rekisteröidyn henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.
Jos rekisteröity on erikseen antanut suostumuksensa Jämsän Paintball Oy:n yhteistyökumppaneiden sähköiseen suoramarkkinointiin, voidaan rekisteröidyn tietoja käyttää tarkoin valituille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin.

10. Evästeet ja selailun seuranta

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (cookies) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto jonka sivusto lähettää selaimelle, joka tallentaa sen laitteelle. Käytössä on sekä väliaikaisia istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat laitteelle. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Ne antavat meille myös mahdollisuuden tarkastella ja seurata käyttäjiemme mielenkiinnon kohteita ja kehittää siten verkkosivujamme. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

Useimmat Internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta halutessasi voit muokata selaimesi asetuksia ja milloin tahansa poistaa evästeet käytöstä. Voit välttää evästeet muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia ja kieltämällä niiden käytön.

Käytössämme on ajoittain Google Adwords -evästeet, jolla tilastoidaan ja kohdennetaan markkinointia käyttäjäluettelon avulla mainosverkostoissa. Käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella

11. Mobiilisovellusten yksityisyydensuojaehdot

Mobiilisovelluksia ei ole.

12. Sijaintitiedot

Käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseksi, kuten alueellisten sisältöjen tarjoamiseksi ja kohdennetun mainonnan esittämiseksi, edellyttäen, että käyttäjä on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen nimenomaisen suostumuksensa tai mikäli sijaintitiedot on tehty anonyymeiksi.

Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten GPS:n ja WLAN-yhteyspisteiden ja matkapuhelinverkon tukiasemien sijaintien avulla. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Jämsän paintball Oy / Tietosuoja
Lahdentie 370
42100 Jämsä
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Käyttäjä voi tarkistaa omat perustietonsa järjestelmästä, edellyttäen että on järjestelmään rekisteröitynyt ja voi täten krijautua sisään tarkituksen tekemään.

Oikeus kieltää sähköinen sidosryhmäviestintä
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää sähköinen sidosryhmäviestintä jokaisen uutiskirjeen lopussa olevan linkin kautta.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä henkilötietojaan sähköiseen sidosryhmäviestintään ja/tai suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Evästeiden estäminen ja tyhjentäminen
Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.

Suostumus sijaintitietojen käyttöön
Käyttäjä voi antaa suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista. Asetusten avulla käyttäjä voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.

Oikeus poistaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa kaikista rekisterinpitäjän järjestelmistä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Jäsenrekisterin tietojen poistaminen saattaa vaikuttaa jäsenen mahdollisuuteen osallistua pelitoimintaan.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse antanut rekisterinpitäjälle. Tietojen siirtopyynnöstä tulisi ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

14. tietojen suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävät manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa.

15. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.